Email

office@payspot.me

Centrala

Ulica Baku 140, 81110 Podgorica

Naše usluge

SLANJE NOVCA U ZEMLJI - PAYSPOT NET

Brza veza, siguran transfer!

Za brzo i jednostavno slanje novca unutar Crne Gore, tu je PaySpot Net - vaša idealna opcija koja omogućava brzu i sigurnu transakciju novca bez potrebe za bankovnim računom primaoca.

Ova usluga je posebno namenjena roditeljima čija djeca studiraju u drugim gradovima ili osobama koje žele da pomognu bliskim licima, bez obzira na udaljenost.

Novac poslat putem PaySpot Neta je dostupan u roku od samo nekoliko minuta, omogućavajući hitnu finansijsku podršku kada je najpotrebnija. Sve što je potrebno jeste da pronađete najbližu PaySpot ME filijalu putem našeg lokatora.

Proces slanja novca je jednostavan - potrebno je identifikovati Platioca, pružiti kopiju identifikacionog dokumenta I pružiti neophodne podatke o Primaocu novčane doznake, uključujući ime, prezime, adresu i mesto. TAN kod (šifra novčane doznake) se takođe dodeljuje Platiocu i treba ga prenijeti Primaocu.

Isplata novca se vrši u gotovini u nominalnom iznosu u filijali Institucije, uz identifikaciju Primaoca i prezentaciju neophodnih podataka. Troškovi transfera novca su na teret Platioca, u skladu sa tarifom Institucije.